Onoterat matchar tillväxtföretag med investerare

About Us Image

Onoterat grundades 1999

Onoterat AB (publ) är en finansiell rådgivare och en aktiv finansiär- och investerare i svenska tillväxt bolag (entreprenörsbolag).
Vi samverkar i ett nätverk med partners av rådgivare och investerare och erbjuder växande företag olika tjänster för att underlätta sin tillväxt och kapitalförsörjning genom tillhandahållande av en stegvis modell och kvalificerat stöd vid planering och genomförande av emissioner, transaktioner eller marknadsnotering.

Nyheter

Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) 2018 […]

Read more...

Dividend Sweden AB (publ) är ny storägare i Onoterat AB […]

Read more...

Onoterat AB (publ) tecknar sin pro-rata andel i Nowonomics AB […]

Read more...