Onoterat matchar tillväxtföretag med investerare

About Us Image

Onoterat grundades 1999

Onoterat AB (publ) är en finansiell rådgivare och en aktiv finansiär- och investerare i svenska tillväxt bolag (entreprenörsbolag).
Vi samverkar i ett nätverk med partners av rådgivare och investerare och erbjuder växande företag olika tjänster för att underlätta sin tillväxt och kapitalförsörjning genom tillhandahållande av en stegvis modell och kvalificerat stöd vid planering och genomförande av emissioner, transaktioner eller marknadsnotering.

Nyheter

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den […]

Read more...

Warmup Scandinavia AB har avslutat bryggfinansiering-låneavtalet med Onoterat AB (publ), […]

Read more...

Onoterat AB (publ) har minskat sitt innehav i Comsys AB […]

Read more...