Nytt uppdrag från Forskningsbolag

Onoterat AB har tecknat ett konsultuppdrag avseende affärsstöd för framtida kapitalanskaffning för ett forskningsbolag materialhantering  (composite produkter) i Stockholm.

Lars-Erik Bratt,

VD Onoterat AB