Nytt uppdrag med Finansbolag

Onoterat AB har tecknat ett uppdragsavtal avseende både kapitalisering och re-finansiering av Finansbolag. Projektet väntas vara avslutat innan årsskiftet.
Lars-Erik Bratt,
VD Onoterat AB