Valberednings förslag till val av styrelse och revisorer

Inför årsstämman i Onoterat AB (publ) (556578-5622) den 20 juni 2017 har Valberedning sammanträtt tre (3) gånger och presenterar följande kompletterande handling till ”Kallelse till årsstämma 2017 i Onoterat AB (publ) (556578-5622)”presenterat den 19 maj 2017.

 

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningens lägger fram följande förslag till val av styrelse och revisorer.

  • Micael Wikberg, omval.
  • Bertil Rydevik, omval och föreslagen som Styrelsens ordförande
  • Lars-Erik Bratt, omval.
  • Didrik Hamilton, nyval.

Advokat Stefan Kraft har undanbett sig omval.

 

Till revisor föreslås PricewaterhouseCoopers (PWC) företrädda av Lars Kylberg.

 

Stockholm den 5 juni 2017

Valberedningen, i Onoterat AB (publ)

Valberednings förslag till beslut av styrelsen och revisorer