Onoterat tecknar avtal med mobilt innovation- och produktutvecklingsbolag

Onoterat AB (publ) har tecknat ett rådgivningsavtal för ett svenskt innovations- och produktutvecklingsföretag avseende en kapitalanskaffning under Q3.

Bolaget är tekniskt ledande inom sin tekniska/mobila nisch och står inför ett kommersiellt genombrott inom flera olika kundsegment.

För mer info – kontakta

 

Lars-Erik Bratt, VD

Onoterat AB (publ)

Mobil: +46 701 442 441