I fredags den 17 november 2017 publicerade THQ Nordic att man förvärvar 100% av spelstudion  Expeirment 101 från Goodbye Kansas och grundaren Stefan Ljungqvist för MSEK 75,3 . http://mb.cision.com/Main/15049/2393981/753470.pdf Onoterat