Onoterat AB (publ) – Memorandum och Teckningssedel nyemission Januari 2018

Enligt ABL 13:6 redogörelse till aktieägarna presenterar Onoterat AB (publ) styrelse bifogade dokument för den pågående nyemissionen januari 2018, omfattande bland annat

Teckningssedel (företrädesemission) samt investeringsmemorandum.

Final Teckningssedel med företrädesrätt befintliga aktieägare

Onoterat Memorandum Master final januari 2018 v1

För investerare som inte är aktieägare rekommenderas följande teckningssedel utan företrädesrätt.

Final Teckningssedel utan företrädesrätt befintliga aktieägare

För Mer info – Kontakta

 

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441