Onoterat AB (publ) har tecknat avtal med E-commerce/O-line aktör

Onoterat AB (publ) har tecknat ett  uppdragsavtal med ett svenskt E-commerce/O-line bolag, avseende projektledning och konsultation i  samband med bolagets kapitalanskaffning.

Avtalet löper till och med 28 februari 2018.

För mer info – kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD

Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441