Resultat av nyemission i Onoterat AB (publ)

Styrelsen för Onoterat AB (publ) kan informera att bolaget har  erhållit teckningsanmälningar motsvarande MSEK 2,71, utav totala emissionsbeloppet MSEK 2,84, vilket innebär en teckningsgrad på 95,42%.
Totalt antal aktier som har tecknats uppgår till 774 558 st per den 24 januari 2018.
Befintliga aktieägare, med företrädesrätt, har tecknat aktier om totalt 462 138 st, vilket motsvarar ca 59% av den tecknade nyemissionen. Resterande aktier tecknades utan företrädesrätt.
Styrelsen vill varmt välkomna dessa 79 nya aktieägare som valt att deltaga i vår nyemission.
Avräkningsnotor kommer skickas ut från och med måndagen den 29 januari 2018, med betalningsinstruktioner inom 3 dagar.
Styrelsen
Onoterat AB (publ)