Nyemissionen är registrerad av Bolagsverket

Styrelsen i Onoterat AB (publ) vill informera till samtliga aktieägare att nyemission i januari 2018 är nu registrerad av Bolagsverket per idag (2018-02-27).

Detta innebär  att Aktieinvest FK AB, inom kort kommer kunna fördela ut de nya aktierna i Euroclear systemet, till respektive aktieägares angivna VP- eller depåkonto, som angivits i samband med teckningsanmälan.

Totalt tecknades 768 998 nya aktier i bolaget och totalt antal aktier i bolaget uppgår till 3 204 209 st.

För ytterligare frågor kontakta

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441