Nyemissionen registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har registrerat Onoterat AB (publ) nyemission utan företräde för befintliga aktieägare per den 19 mars 2018. Se tidigare nyhet per 13 mars 2018.

Totalt antal aktier uppgår till 3 625 817 st.

Aktiekapitalet uppgår till SEK 3 625 817.

 

För mer information, kontakta

Lars-Erik Bratt, VD  Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701 -441 442