Onoterat AB (publ) minskar i Comsys AB

Onoterat AB (publ) har minskat sitt innehav i Comsys AB , efter försäljning  till  en styrelseperson och en nyckelperson inom bolaget.

Ytterligare dialog pågår om en eventuell försäljning av kvarstående aktier i Comsys AB, till personal inom bolaget.

Aktierna säljs till senaste bokförda värdet och innebär en reavinst för Onoterat AB (publ).

För mer information, kontakta

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442441