Bryggfinansiering avslutad med Warmup

Warmup Scandinavia AB har avslutat bryggfinansiering-låneavtalet med Onoterat AB (publ), som ingicks den 2 augusti 2017, och med ändringar per den 23 februari 2018, respektive 26 mars 2018.

Parterna har även reglerat övriga skulder, och Onoterat AB (publ) är ej längre aktieägare i Warmup Scandinavia AB per 2018-04-30.

För mer information, kontakta

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441