Valberedningen förslag på val av styrelse och revisorer

Inför årsstämman i Onoterat AB (publ) (556578-5622) den 15 juni 2018 har Valberedning sammanträtt och framkommit till följande förslag till beslut av val av Styrelse och revisorer, som kompletterande handling till Bolagets ”Kallelse till Årsstämman”

 Val av styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningens förslag på kommande styrelse

  • Micael Wikberg, omvald för ytterligare ett år som ledamot
  • Bertil Rydevik, omvald för ytterligare ett år och föreslagen som ordförande
  • Lars-Erik Bratt, omvald för ytterligare ett år som ledamot och VD för bolaget
  • Didrik Hamilton, omvald för ett år som ledamot
  • Arash H. Pad, nyvald för ett år som ledamot

Till revisor föreslås omval av Lars Kylberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en period om ett (1) år, enligt Kallelsen till årsstämman den 15 maj 2018.

För mer information, kontakta

Bertil Rydevik, Ordförande  076-314 59 85

Valberednings förslag till beslut av styrelse och revisorer 2018