Goodbye Kansas tar in MSEK 108

Onoterat AB (publ) noterar att Goodbye Kansas har genomfört en nyemission om totalt MSEK 108, inklusive kvittningar av lån,  med Redeye som rådgivare. Bland de nya aktieägarna återfinns bland annat Robur.

https://digital.di.se/artikel/heta-goodbye-kansas-tar-in-108-miljoner-oppnar-kontor-i-la

Onoterat AB (publ) har medverkat i nyemissionen med ett mindre belopp, än vår pro-rata andel.

För mer information – Kontakta

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil 0701-442 441.