Innehav i Comsys AB avyttrat

Onoterat AB (publ) har sålt sina kvarstående aktier i Comsys AB till nyckelpersoner, och erhållit betalning per 3 september 2018. Affären genomfördes den 23 augusti 2018.

Genom försäljningen har en realiserad avkastning uppnått på ca 39% sedan anskaffning. Onoterat AB (publ) agerade rådgivare till Netpower Labs AB vid samgåendet med Comsys AB.

För mer information – kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441