Kreditvärdighet GULD hos UC

Onoterat AB (publ) har åter erhållit kreditvärdighet – GULD – hos UC Affärsfakta AB, avseende 2018.

 

För mer info – kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB

Mobil: 0701-442 441