Dividend Sweden AB ny storägare i Onoterat AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) är ny storägare i Onoterat AB (publ), enligt senaste sammanställningen av aktieboken från Euroclear AB per 2018-10-05.

Dividend Sweden AB har förvärvat City Capital Partners AB tidigare aktiepost, och ägarandel uppgår till 10,95% av aktiekapitalet och rösterna.

Dividend Sweden AB, bildades 2013, och är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

För mer information – kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442-441

Offentlig aktiebok ONOTERAT 2018-09-28

Offentlig förvaltarförteckning ONOTERAT 2018-09-28