Sozap AB nyemission övertecknad

Sozap AB har den 8 oktober aviserat om en företrädesemission om MSEK 4,5, samt kvittning av lån mot en ägare, om MSEK 0,4995.

Styrelsen i Sozap AB har den 29 oktober beslutat rikta till en begränsad krets av investerare och nyckelpersoner ytterligare aktier till ett värde om  MSEK 1,82., då  ovan nyemission skulle bli övertecknad av både fintliga och nya ägare.

Onoterat AB (publ) har övertecknat sin pro-rata andel, och väntas efter genomförd nyemission äga ca 5% av aktier och röster i Sozap AB. Nyemission i Sozap AB innebär även en värdeökning på nuvarande innehav överstigande 56%.

Sozap AB är en mobilstudio i Nyköping, och har i augusti globalt lanserat sitt mobilspel Armed Heist hos AppStore. I november sker lansering av spelet även hos Google/Android marknaden.

För mer information – kontakta

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB och styrelseledamot i Sozap AB

Mobi: 0701-442 441

Rade Prokopovic, VD & Grundare Sozap AB

Mobil: 070-880 05 58