Nyemissionen är nu öppen i Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) nyemission startar idag.

Teckningsperioden löper från och med den 3 december 2018 till den 17 december 2018.

Fullständiga dokument finns på bolagets finns nedan, samt på bolagets hemsida under Investor Relation / Aktieinformation och hos bolaget rådgivare för emissionstekniska tjänster, Aktieinvest

https://www.aktieinvest.se/onoterat2018

 

För mer information – kontakta 

 

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441

Final Memorandum Onoterat (publ) 3 dec (2)

3 Teaser (1)

Anmälningssedel utan företräde Onoterat (9)

Särskild anmälningssedel 1 Onoterat (2) (6)