Informations- och ägarmöte i House of Dagmar!

Onoterat AB (publ) medverkade idag på ett informations- och ägarmöte i House of Dagmar AB.

Ledningen och styrelsen rapporterade om det aktuella marknadsläget och de strategiska planerna inför 2019-2021. Bolaget har ett mycket starkt varumärke – DAGMAR – och redo för de utmaningar som råder i nuvarande marknadsklimat.

Onoterat AB (publ) äger 4,01% i House of Dagmar AB, och är bolagets fjärde största ägare.

För mer information – kontakta

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701- 442 441