Granskningsförfrågan NGM Nordic MTF

Styrelsen i Onoterat AB (publ)  har  beslutat enhälligt på styrelsemötet den 6 december 2018, att ansöka  om en granskningsförfrågan hos NGM Nordic MTF, med begäran om granskning av förutsättningarna för en senare ansökan om notering.

 

Styrelsen i Onoterat AB (publ)

 

För mer information – kontakta:

Bertil Rydevik, Styrelseordförande i Onoterat AB (publ)

Mobil: +44 7785 720 402

 

Lars-Erik Bratt, Verkställande direktör i Onoterat AB (publ)

Mobil. 0701-442 441