Påminnelse – Nyemissionen stänger 17/12 – men deadline tidigare hos banker

Bästa Aktieägare och nya investerare,

Onoterat AB (publ) vill påminna Er om att vår nyemission stänger måndagen den 17 december 2018.

OBS dock att vissa institut  (fondkommissionärer och banker) kommer behöva svar redan till fredagen den 14 december , medan exempelvis Avanza vill ha svar senast den 16 december kl 23:59.

Bifogar teckningsanmälan med och utan företräde i nyemissionen.

Teckningsanmälan – Företrädesemission

Särskild anmälningssedel 1 Onoterat (2) (6)

Teckningsanmälan – Utan företrädesemission

Anmälningssedel utan företräde Onoterat (9)

För mer information – kontakta 

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441

E-mail: Info@onoterat.se