Shortcut Media Group nytt innehav i portföljen, samt ökning i Goodbye Kansas

Onoterat AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva ca 0,56% av aktierna och rösterna i Goodbye Kansas Holding AB och ca 4,7% av aktierna och rösterna i Shortcut Media Group AB (publ) från Dividend Sweden AB  per den 14 december 2018.
Shortcut Media Group AB blir ett nytt innehav i Onoterat AB (publ) portölj inom området, Entertainment & Gaming. Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion och digitala tjänster. Fokus ligger på sociala medier.   Bolaget har förvärvat hela eller delar av mindre byråer, och slagit samman dessa i nuvarande struktur. Idag bedrivs verksamheten primärt från Stockholm (ca 50st anställda), samt i Göteborg (13 st).  I bolagets niomånadersrapport för redovisades en omsättning på MSEK 42,7 och ett resultat före goodwill avskringar på MSEK -1,4. I resultatet ingår extra ordinära kostnader relaterat sammanslagning av bolag i företagsgruppen.
  
Betalning sker genom kvitting av fordran i Onoterat AB (publ) nyemission som stängde den 17 december 2018.
Transaktionen innebär att Dividend Sweden AB (publ) väntas bli största ägare i Onoterat AB (publ) efter genomförd nyemission.
För mer information – kontakta 
Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)
Mobil – 0701- 442 441
Bo Lindén, VD Dividend Sweden AB
Mobil – 073 832 0032