Nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Onoterat AB (publ) nyemission är nu registrerad hos Bolagsverket per den  14 januari 2019.

Aktiekapitalet uppgår till 5 464 394 kronor.

Antalet aktier uppgår till 5 464 394 st.

Aktieinvest Fondkommission AB väntas mellan natten den 23 och 24 januari genomföra bytet av de s k BTA (Betald Tecknad Aktie) till vanliga aktier, i Euroclear.

För mer information – kontakta 

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441