Ändring i Onoterat AB (publ) styrelse

Arash H Pad har på egen begäran valt att lämnat styrelsen i Onoterat AB (publ), pga av nya uppdrag under våren 2019. Bolagsverket har registrerat ändringen av styrelsen per den 23 januari 2019.

Styrelsen vill tacka Arash för hans värdefulla insikter, trots den korta tid som Arash varit styrelseledamot i Onoterat AB (publ).

Onoterat AB (publ) valberedning kommer inom kort påbörja arbete med översyn av den framtida styrelsestrukturen inför ordinarie bolagsstämma.

 

För mer information – kontakta

Bertil Rydevik, Ordförande i Onoterat AB (publ)

Mobil: +44 7785 720 402

 

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441