Onoterat AB avyttrar Nowonomics AB

Onoterat AB (publ) har per dagens datum sålt hela innehavet i Nowonomics AB till grundare.

Betalningen sker i kontantamedel.

För mer information – Kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441