Onoterat AB (publ) – Delårsrapport tredje kvartal 2019

Onoterat AB (pub) (556578-5622)

Delårsrapport tredje kvartalet, 1 november 2018 – 31 januari 2019

Styrelsen för Onoterat AB (publ) presenterar idag bolagets räkenskaper för verksamhetsårets tredje kvartalet, vilket avser perioden 1 november 2018 till 31 januari 2019, samt ackumulerat nio månadersrapport från 1 maj 2018 till och med 31 januari 2019. Se fullständigt rapport under länken nedan.

Delårsrapport kv 3 2019 Onoterat AB

 

För mer information – kontakta 

Bertil Rydevik, Ordförande i Onoterat AB (publ)

Mobil: +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701 – 442 441

 

Delårsrapport kv 3 2019 Onoterat AB