Uppföljning bokslutskommunike Shortcut Media Group AB

Under måndagen den 4 mars 2019 fick Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ) och Adam Lewis , medlem av Onoterat AB (publ)  Advisory Board, möjligheten att tillsammans med Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group AB, gå igenom bolagets bokslutskommunike som utkom den 26 februari 2019 (under sporlovsveckan) och prata strategi och aktuellt marknadsläge..

SMG-Q4-Rapport-Final-2019-02-25

Även ett företagsbesök hos Bond Street Film AB och möte med Lars Bilk.

Shortcut Media Group AB (publ) är det senaste tillskottet i Onoterat AB (publ) portfölj, och vår ägarandel uppgår till 4,76% per den 31 janaurai 2019.

 

För mer information – Kontakta

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil :0701-442 441