Valberedningensförslag till extra stämman den 5 april

Valberednings förslag till beslut av styrelsesammansättning

 

Inför den extra bolagsstämman i Onoterat AB (publ) (556578 – 5622) den 5 april 2019 har Valberedning sammanträtt och presenterar följande handling till ”Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578 – 5622) 2019” presenterat den 15 mars 2019.

 

Val av nya ledamöter

Valberedningens lägger fram följande förslag till val av styrelse (och dess nya ledamöter)

  • Bertil Rydevik, omval och föreslagen som Styrelsens ordförande
  • Micael Wikberg, omval.
  • Didrik Hamilton, omval.
  • Lars-Erik Bratt, omval.
  • Sverker Littorin, nyval som ledamot
  • Adam Lewis, nyval som ledamot

Ingen suppleant har nominerats av valberedningen till denna extra stämma.

Stockholm den 21 mars 2019

Valberedningen, i Onoterat AB (publ)

Didrik Hamilton                                                             Bertil Rydevik

Rikard af Trolle                                                              Bo Lindén

Valberednings fö̈rslag till beslut av styrelsesammansättning (2)