Stämmokommuniké – Extra stämma i Onoterat AB (publ) den 5 april 2019

Stämmokommuniké – Extra stämma i Onoterat AB (publ) den 5 april 2019

Vid extra stämman i Onoterat AB (556578 – 5622) (publ) fredagen den 5 april 2019 beslutades följande kring punkt 7. Val av nya styrelseledamöter och suppleant;

Nyvaldes enhälligt; Adam Lewis och Sverker Littorin, enligt valberedningsförslag som ledamöter.

På stämman framlades förslag om att utse en suppleant till styrelsen.

Till suppleant valdes Stefan Kraft med 64,68% av stämman representerade aktier.

Läs mer om de nya styrelseledamöterna i presentation från extra stämman.

Onoterat AB (publ) – Extra stämma 5 april 2019 (1)

Stämman företrädes av 2 83 031 stycken aktier, vilket motsvarade 43,61 % av totalt antal aktier och röster i bolaget. Samtliga beslut har fattats enhälligt, utom frågan om suppleant under punkt 7.

 

Stockholm 5 april 2019

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Onoterat AB 2019-04-05 FINAL