Stockholm 11 april 2019

Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden

Onoterat AB (publ) har ingått ett avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB (publ), noterat på NGM Nordic MTF, per den 10 april 2019. Transaktionen är del i en riktad nyemission i Onoterat AB (publ) till en begränsad krets av investerare som genomförs under april 2019, och som kommer presenteras inom kort.

Onoterat AB (publ) och Dividend Sweden, noterat på NGM Nordic MTF, har ingått ett avtal avseende ägarspridning, där Dividend Sweden AB kommer att genom utdelning av ca 800 000 aktier i bolaget bidra till Onoterat AB (publ) ägarspridning. Dividend Sweden AB äger vid ingående av avtalet 21,94% av aktierna i Onoterat AB (publ). Dividend Sweden avser kalla till en extra bolagsstämma inom kort och föreslå att stämman ska besluta att dela ut totalt ca 800 000 aktier i Onoterat AB till sina aktieägare.

För Onoterat AB (publ) är detta avtal viktigt i den pågående granskningsprocessen hos NGM Nordic Growth Market AB, avseende möjligheterna och kraven för framtida listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

 

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Ordförande i Onoterat AB (publ)

Mobil: 076 -314 59 85

 

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ)

Mobil 0701 442 441

 Dividend Sweden AB pressrelease

avtal-om-agarspridning-med-onoterat-ab-70279_Dividend_Sweden_Pressrelease_2019-04-11