Onoterat har förvärvat aktier i Funrock

Onoterat AB (publ) har förvärvat en mindre post aktier i Funrock AB från privata investerare. Betalningen av transaktionen sker genom nyemitterade aktier i Onoterat AB (publ) avslutade nyemission.

Funrock AB är en mycket intressant mobilstudio i  Stockholm, med fokus på strategispel mot Mellanöstern. Verksamheten bedrivs i helägada dotterbolaget Funrock Development AB. Bland de tidigare investarna återfinns A Group of Friends AB, med bland andra Mojanggrundarna mfl.

Mer informtion om Funrock AB återfinns på bolagets hemsida. http://funrock.com/

Genom investeringen i Funrock AB ökar Onoterat AB (publ) sin exponering mot sektorn Entertainment & Gaming.

För mer information kontakta :

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701 – 442 441