Onoterat ökar i Funrock AB, men minskar i P-studios AB (Prey)

Onoterat AB (publ) har minskat sitt ägande i mobilstudion P-Studios AB (Prey), och samtidigt ökat sitt ägande i Funrock AB med en mindre post aktier per den 12 april 2019.

Motparten i transaktionen är Axier Technologies AB. Transaktionen sker genom en s k ”asset-swap”, där köpare och säljare byter tillgångar med varandra. Inga övriga detajer kan lämnas kring transaktionen.

För mer information – kontakta

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701- 442 441