Onoterat AB (publ) har genomfört en riktad nyemission

Styrelsen för Onoterat AB (publ) har genomfört en riktad nyemission till ett värde av SEK  2 422 660 kronor utan företräde för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigandet från den 5 november 2018.

Nyemeissionen omfattar totalt 605 665 nya aktier och är riktad till en begränsad krets av investerare (inklusive Divided Sweden AB), varav merparten av likviden sker genom kvittning av fordran.

Bolagsverket har idag, den 29 april 2019 registerat nyemissionen.

Totalt antal aktier i Onoterat AB (publ) uppgår till 6 070 059 st och det egna kapitalet till 6 070 059 kronor.

Aktieinvest kommer hantera de emissionstekniska åtaganden mot Euroclear, de närmaste arbetsdagarna efter 1 maj-ledighet.

För mer information – kontakta 

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil 0701- 442 441