Jascha Stockholm ansöker om konkurs, efter misslyckad finansiering

Under dagen har samtliga aktieägare i Jascha Stockholm AB (publ), inklusive Onoterat AB (publ) som äger 5,12% av kapitalet , fått information om att bolaget inte finner en finansiell lösning avseende ackordslikviden under april och början av maj, samtidigt som den underliggande marknaden har försämrats ytterligare.

Styrelsen i Jascha Stockholm AB har dragit slutsatsen att det inte finns förutsättningar för att framgångsrikt avsluta rekonstruktionen, vilket man också meddelat  bolagets rekonstruktör. Som en konsekvens av detta lämnade bolagets ledning under gårdagen in en ansökan till Stockholms Tingsrätt om att på egen begäran försätta bolaget i konkurs.

Onoterat AB (publ)  äger per den 8 maj 720 000 B-aktier i Jascha Stockholm AB (publ) , vilket har bokfört värde på 780 000 kronor. Onoterat AB (publ) kommer genomföra nedskrivningar av innehavet i årsbokslutet per den 30 april 2019.

Onoterat AB (publ)  har jobbat nära ledningen att finna en finansiell lösning och kommer se över möjligheterna att avvecklingen av Jascha Stockholm Ab, trots dagens dystra utfall.

 

För mer information  – kontakta 

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil : 0701-442 441

Jonas Melin, VD i Jascha Stockholm AB

Mobil 076 – 631 71 86