Dividend Sweden genomför ägarspridning i Onoterat AB (publ)

Dividend Sweden AB kallar till extra bolagsstämma , den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm..

Under Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning av aktier i Onoterat AB

Bolaget har avtalat med Onoterat AB om utdelning av ca 800 000 aktier, för att skapa ett bredare
ägande i Onoterat AB. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till
aktieägarna i bolaget bestående av 800 000 aktier i Onoterat AB. Aktierna är per 2018-12-31 upptagna
till ett bokfört värde om 3,2 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,09 kr/aktie.
Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Onoterat AB för varje
44 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske
nedåt. Avstämningsdagen för utdelningen föreslås vara 31 maj 2019.

Onoterat AB (publ) välkommnar de nya aktieägarna och samtidigt som Dividend Sweden AB kvarstår, som en av de största ägarna i bolaget efter utdelningen.

För mer information – kontakBo Linden, VD för Dividend Sweden AB

Mobil 073-832 00 22

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil 0701-442-441