Goodbye Kansas Game Invest AB genomför private placement

Goodbye Kansas Holding AB (publ) avser genomföra en private placement samt sälja befintliga aktier i dotterboaget Goodbye Kansas Game Invest AB via ett nytt ägarbolag, under maj månad. En indikativ värdering av Goodbye Kansas Game Invest AB ligger runt MSEK 200. Rådgivare till bolaget är Redeye.

Onoterat AB (publ) styrelse har ännu ej tagit ställning till erbjudandet, och kommer utvärdera transaktionen inom beslutsperioden.

För mer information – kontakta 

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441