Valberedningensförslag till årsstämman 17 juni 2019

Valberednings förslag till beslut av styrelsesammansättning

 

Inför den ordinarie bolagsstämman i Onoterat AB (publ) (556578 – 5622) den 17 juni 2019 har Valberedning sammanträtt och presenterar följande handling till ”Kallelse till stämma i Onoterat AB (publ) (556578 – 5622) 2019” presenterat den 7 juni 2019.

 

Val av ledamöter

Valberedningens lägger fram följande förslag till val av styrelse

  • Didrik Hamilton omval ledamot
  • Adam Lewis, omval ledamot
  • Sverker Littorin, omval ledamot
  • Bertil Rydevik, omval ledamot

Gällande Suppleant; 

  • Lars-Erik Bratt, nyval suppleant (tidigare ledamot)
  • Stefan Kraft, omval suppleant

 

Micael Wiberg står icke till förfogande.

Styrelsens ersättning

Valberedningen föreslår att ersättning utgår med ett basbelopp till styrelsens ordförande och med ett halvt basbelopp till övriga ordinarie ledamöter, som ej  är anställda i bolaget. Basbeloppet är oförändrat från föregående år.

 

Revisorer

Valberedningen föreslår att utse Allians Revision & Redovisning AB till revisorer för Onoterat AB.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

 

 

Stockholm den 7 juni 2019

Valberedningen, i Onoterat AB (publ)

 

Bo Linden, ordförande                                                Gunnar Ek

 

Didrik Hamilton                                                             Bertil Rydevik

                                                         

  Rikard af Trolle