THQ förvärvar Goodbye Kansas Game Invest AB

THQ Nordic AB har förvärvat Goodbye Kansas Game Invest AB (”GKGI”) genom sitt helägda dotterbolag THQ Nordic Lager 1 AB. Den förmånliga köpeskillingen om 42,4 MSEK på en kassa- och skuldfri basis ligger väl under det kapital som GKGI investerat i plattformen och sina portföljbolag. Via förvärvet stärker THQ Nordic sin plattform för minoritetsinvesteringar i lovande utvecklingsstudior.

Förvärvet inkluderar en portfölj av fem minoritetsinvesteringar i utvecklingsstudior i tidig fas; Palindrome Interactive, Fall Damage, Neon Giant, Kavalri och Framebunker samt royaltyrättigheter till THQ Nordics kommande spel Biomutant. GKGIs tidigare investeringar i IGDB, Bearded Dragons och Goodbye Kansas VR kommer att kvarstå i Goodbye Kansas AB.

Hela pressrelease från THQ Nordic finns att läsa under följande länk;

THQ pressrelease GKGI

Onoterat AB (publ) äger ca 1,70 % av Goodbye Kansas Holding AB, moderbolag till Goodbye Kansas Game Invest AB. 

För mer information

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobiltelefon: 0701-442 441.