Tjänster / Finansiell Rådgivning

 

 

Inledning

Onoterat AB (publ) tjänsteerbjudande bygger på att kombinera både finansiell rådgivning och kapital tillförsel, investerings- och finansieringslösningar (lån) för att skapa de bästa förutsättningarna för entreprenörsbolagen och dess framtida utveckling.

Onoterat AB (publ) mål för sina finansiella placeringar är att entreprenörsbolagen skall kunna fortsätta växa organiskt, växa genom ytterligare expansionskapital, vilket sker genom en notering eller genom en försäljning till nya ägare (trade-sale) inom 18-36 månader från Onoterats kapitaltillskott.

Onoterat samverkar i ett nätverk med partners av rådgivare och investerare.

tjanster1

 

 

Finansiell rådgivning

Bolagets rådgivningserbjudande omfattar bland annat följande åtaganden;

 • Kapitalanskaffningsprocess via
  • Onoterats nätverk (Externt)
  • P2P lösningar ( Exempel Toborrow)
 • Försäljningsprocess av verksamhet
 • Placeringar av delägarposter
 • Mentorskap – affärsutveckling
 • Förmedling av styrelsemedlemmar, nyckelpersoner etc
 • Finansiell rådgivning  avseende företagsstruktur, incitament och delägaravtal
 • Ägarspridning

Onoterat AB (publ) erbjuder en arbetsprocess för entreprenören, och klara avstämningsmoment för projektledningen av uppdragen.

Planeringen är ”A och O” för en lyckad finansiell transaktion, oavsett storlek på bolagen eller dess kapitalbehov.

Kapitalanskaffningsprocessen

Vid en kapitalanskaffnings- eller försäljningsprocess kommer Onoterat AB (publ) att arbeta efter en strukterard process för entreprenören.

En av de kritiska och avgörande faserna – är nulägesanalysen av entreprenörsbolaget. Onoterat AB (publ) genomför en sk förstudie – (pre-due- dilligence) på flertalet av våra projekt, för att kunna bedöma den aktuella statusen för vår uppdragsgivare. Resultatet från en förstudien kan innebära ett antal åtgärdspunkter för uppdragsgivaren, eller i värsta falla att uppdraget inte kan genomföras.

 1. Förstudie  (Pre-DD)
 2. Förberedelser av Analys / Företagspresentation och övrig dokumentation
 3. Marknadsföring av uppdraget
 4. Förhandling och avslutsprocess (avtalsdokumentation, due-dilligence investerare m m)

Avstämningar mellan uppdragsgivaren och Onoterat AB (publ) sker löpande mellan faserna. Onoterat AB (publ) arbetar med tydliga ersättningsmodeller omfattande både fasta priser och rörliga ersättningar s k success fee.

 

 

Investerarnätverk

Om ni önskar deltaga i Onoterat AB (publ) investerarnätverk, så skall ni anmäla Ert intresse nedan med kontaktinformation (namn, mobiltelen, e-mail ) så kontaktar Onoterats anställda Er för ytterligare informaton (kundkännedom) samt bekräfta vilken sektorer ni är intresserade av, samt investeringskapital.

 

 

 

 

Transaktioner

Ett urval transaktioner som Onoterat AB (publ) medverkat i som rådgivare;

 

Webgallerian Scandinavia AB

Transaktionstyp:

M&A

inkråm Rchery Inc

Belopp:

Non-disclosed

År: Maj-Juni 2018

  Netpower Labs

  Transaktionstyp:

  Trade sale

  Belopp:

  Non-disclosed

  År: September / oktober  2017

   Goodbye Kansas

   Transaktionstyp:

   Private Placement

   Belopp:

   MSEK 5

   År: December  2016

    Goodbye Kansas

    Transaktionstyp:

    Private Placement

    Belopp:

    MSEK 11

    År: H1 2016

     Papilly

     Transaktionstyp:

     Konvertibelemission & Riktad NE

     Belopp:

     MSEK 14,8

     År: 2016

      C5LT

      Transaktionstyp:

      Trade sale

      Belopp:

      Non-Disclosed

      År: 2016