Investeringsverksamheten

Inledning

Investeringar i onoterade bolag, handlar inte bara om ekonomiska beslut, utan kräver långsiktighet och engagemang med entreprenörena. Onoterat AB (publ) investerings- och finansieringspolicy är opportunistiskt, och vi utvärderar varje potentiellt bolag utifrån dess unika situation.

Onoterat AB (publ)  ägarroll innebär att vi kommer vara en aktiv delägare (minoritetsägare) saminvesterare och finansiär. Tillsammans med befintliga ägare och nya,  medverkar vi i att fastställa och följa upp den strategiska affärsplanen och dess utförande,  och utvärdera den löpande under vår investeringstid.  Onoterat AB (publ) personal kan komma att medverka i våra investeringsbolags styrelser, valberedningar eller andra forum/utskott.

En investering i ett onoterat bolag medför en högre risk jämfört med noterade bolag, vilket Onoterat AB (publ) väger in sina modeller.

Onoterat AB (publ)  investeringsportfölj bygger på tre olika investeringsmetoder, och via s k ”Sweat Equity”, ges en insyn i bolagen för att minska risken vid en investering.

Investeringsfaktorer

Investeringsprocessen

Onoterat AB (publ) operativa team arbetar löpande med att träffa, utvärdera och analysera både nya intressanta bolag, men även de aktuella portföljbolagen och dess ledningar om uppföljningar av mål. Den operativa ledningen arbetar med både screening av det aktuella bolaget (konkurrentanalys), men även omvärldsanalys om bransch eller sektor och dess trender internationellt.

Förenklat så innebär investeringsprocessen följande moment;

 • Screening
 • Förstudie investment case
 • Investeringsbeslut av Styrelsen
 • Ägaransvar via antingen styrelseplats eller advisory board

Investeringskriterium

Onoterat AB (publ) har ett opportunistiskt angreppssätt på nya investeringar, men fokuserar på följande faktorer;

 • Svenska aktiebolag
 • Marknadsvärdet (pre-money) vid första investeringen, bör ej överstiga MSEK 50
 • Accept av tjänst/produkt (försäljning)
 • Det ”unika” i affärsmodell/bolaget
 • Skalbarhet i affärsmodellen
 • Digital strategi för verksamheten
 • Saminvestering med flera ägare – Ägarnivå 1–19%
 • Exitplan inom 24–36 månader

Från dessa kriterier, har följande sektorer vuxit fram som mest lämpliga att fokusera på;

 • Entertainment & Gaming (spelutvecklingsbolag)
 • E-Commerce/brands (Varumärken)
 • Fintech

Aktuell portfölj

Uppdatering:

Onoterat AB (publ) genomförde sina första investeringar under våren 2016, och arbetar aktivt med portföljbolagens ledningar om tilläggsinvesteringar samt nya investerings- och finansieringsmöjligheter.

Aktuell investeringsportfölj 2019-04-30

Ett urval av den aktuella bolag i Investeringsportföljen, Samtliga bolag återfinns beskrivna i senaste delårsrapporten. 

House of Dagmar (556664-0602) – direktägande motsvarande 4,01% av bolaget  (mars 2018)

House of Dagmar AB startades 2004/2005 av systrarna Karin Söderlind, Kristina Tjäder, designer, och Sofia Wallenstam. Karin har bland annat jobbat som inköpare på H&M och drev en pr-firma.  Kristina är modeutbildad på Esmod i Paris och har jobbat på H&M, Boomerang och hos Christian Lacroix. Sofia Wallenstam är utbildad till textilekonom i Borås. Bolaget har vunnit flera priser. Namnet kommer från systrarna farmor, som var en stor inspiratör.

House of Dagmar  arbetar med sofistikerade material, detaljrikedom och feminina, bärbara silhuetter med hög modegrad.

Verkställande direktör: Trine Sveindal (2018)

Ordförande: Christian Erhardt (2018)

Antal aktier:  123 662 st, varav Onoteras andel uppgår till 4 950  st aktier (4,01% av kapitalet).

Aktieägare: Ca 15 st

Huvudägare: House o f Dagmar Holding AB, ca 70% av kapitalet och rösterna.

Websida: https://www.houseofdagmar.com/

Webgallerian Scandinavian AB (publ) (556664-0602) – direktägande motsvarande 0,7% av bolaget i mars 2019.

Webgallerian grundades år 2014 av Ingemar Gleissman Webgallerian är ett shoppingcenter på nätet som samlar Sveriges bästa webbutiker under ett och samma tak med egna varumärken och butiksnamn. Målet är att ge kunderna en unik shoppingupplevelse med ett stort utbud av produkter och nätbutiker de tidigare inte visste fanns. Med Webgallerian får mindre och medelstora svenska e-handlare hjälp att stärka varumärkets synlighet genom kraftfull marknadsföring och att optimera försäljningen.

Verkställande direktör: Ingemar Gleissman

Ordförande: Björn Wahlgren

Antal aktier:  7 141 960 st, varav Onoterat’s andel uppgår till  40 260 st aktier (0,56% av kapitalet).

Aktieägare: Ca 120 st

Huvudägare: Lochem AB ca 58% (Ingemar Gleissman)

Sozap AB (556980-2241) – direktägande motsvarande 5% av bolaget  (oktober-november 2018)

Sozap AB bildades redan 2014 av Rade Propovic och Kristofer Boman. Under 2015/2016 lokaliserades bolaget sin verksamhet till Nyköping. Sozap genomför en ”soft launch” av mobilspelet Armed Heist, ett s k ”shootingspel”och har tidigare haft framgång med ”Super Hoops” (Basketspel). Ytterligare spel finns i portföljen.  Bolaget bedriver sin studio-verksamhet från både Sverige (Nyköping) och  i Seerbien (Novi sad samt Nis)

Verkställande direktör: Rade Propokovic

Ordförande :  Rade Propkovic, tf till nästa stämma

Antal aktier: 58 000

Antal aktieägare: ca 15 st

Huvudägare: Prorad AB samt närstående till VD ca 40%

Website: http://sozap.com/

Jascha Stockholm AB (556778-7931) – direktägande motsvarande 5,1% av bolaget  (mars 2018)

Jascha Stockholm AB bildades redan 2009 av familjen Melin. Bolaget tillhör de snabbväxande varumärken inom kvinnlig fashion under de senaste åren, trots att all försäljning primärt sker i Sverige.  Bolaget är ett publikt bolag, och en stark tillväxtprognos för de kommande åren, med både utvecklande av en e-strategi och expansion utanför Sverige.

Verkställande direktör: Jonas Melin

Ordförande: Bo Törnblom

Antal aktier:  14 059 125 st, fördelat på både A- och B- aktier,  varav Onoteras andel uppgår till 720 000  st B-aktier (5,12% av kapitalet).

Aktieägare: Ca 26 st

Marknadsvärde: MSEK 17,5*

Huvudägare: Stockholm Retail AB ca 52% av kapital och 72% av rösterna (familjen Melin)

Hemsida: https://jascha.se/


Prey Studios AB (556845-5041) – direktägande motsvarande 1,15% bolaget (januari 2017)

P Studios AB  (Prey Studios) bildades redan 2011 av huvudägaren och grundaren Janek Skoglund, men nuvarande team har varit verksamma sedan 2014.

Bolaget planerar att lansera sitt första mobilaspel under 2017, ett strategispel likt Football Manger inom MMA världen. Bland de större ägarna finns den svenska MMA -stjärnan Alexander ”the Mauler” Gustafsson.

Företagsfakta:

Verkställande direktör: Janek Skoglund

Ordförande: Magnus Åhman

Antal aktier: 3 483 700. varav Onoteras andel uppgår till 40 001 st (1,15%).

Aktieäare: Ca 40 st

Marknadsvärde:  MSEK 26*

Huvudägare: Janek Skoglund ca 60%

Hemsida: http://preystudios.com/

———————————————————————–

Goodbye Kansas Holding AB (556974-1993) – direktägande motsvarande 1,15% (oktober 2018)

 • Bolagsgruppen Goodbye Kansas (GK) bildades 2014 , som ett resultat av en management buy-out. Gruppen består idag av dotterbolagen Goodbye Kansas Studios AB,  Goodbye Kansas Game Invest AB samt Goodbye Kansas Infinity AB  samt Previble AB.
 •  Idag finns närmare 170 anställda, fast och projektanställda inom företagsgruppen.
 • Företagsgruppen är i den absoluta framkanten när det gäller visuella effekter, animation och 3D-production och agerar som självständiga leverantörer inom den växande spel-, film-, TV- och reklamfilmsmarknaden.
 • Bolagen arbetar i flera kundprojekt tillsammans och sitter i nyrenoverade lokaler i Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm. Gruppen äger även en fullt utrustad motion capture-studio i centrala Uppsala.

Företagsfakta:

Verkställande direktör: Peter Levin

Antal aktier: 884 300 st, varav Onoterat andel uppgår till 1 4120 st (1,60%)

Marknadsvärde: MSEK 132* (senaste nyemission dec 2016)

Huvudägare: Grundare 52% (Levin/Torell)

Antal ägare: ca 40 st

Revisor: Erik Lindahl, R3 Revisionsbyrå

Hemsida: http://goodbyekansas.com/


Valueguard AB (556735-0342) direktägande motsvarande 0,32% (2013)

 • Valueguard grundades av Håkan Toll och Christer Wikner år 2007 med målet att skapa finans- och försäkringsprodukter kopplade till bostadsmarknaden.
 • Resultatet av deras arbete är Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX). Prisindex för bostadsrätter och småhus distribueras sedan november 2009 av Nasdaq OMX. Valueguards prisindex används t.ex. av Riksbanken, Boverket och SCB.
 • Valueguard har därmed lagt grunden för nya finansiella produkter och försäkringar kopplade till bostadsmarknaden.
 • Valueguard AB är moderbolag i Valueguard koncernen. Koncernens huvudsakliga verksamhet är informations- och analysprodukter, som utvecklas och tillhandahålls av dotterbolaget Valueguard Index Sweden AB samt Valueguard Technology AB. Totalt antal anställda uppgår till 7 st gruppen.
 • Under 2015/2016 har Valueguard tagit fram tre nya produkter, och efterfrågan för deras tjänster är växande.

Företagsfakta:

Verkställande direktör:  Lars-Erik Eriksson

Antal aktier: 2 012 340 st, varav Onoterat AB äger 6537 st (0,32%)

Omsättning: MSEK 8,4 ink för internomsättning i koncernen)

Resultat MSEK – 1,9 (koncernen)

Eget Kapital: MSEK 13,2

Huvudägare: Håkan Toll 28%, Sunvector 16%, samt Olof Stenhammar via bolag

Antal ägare: 73 st

Revisor: Leonard Daun, PWC

Hemsida: http://www.valueguard.se/

logovalueguard


Papilly AB (publ) (556888-9920) – aktier motsvarande 1,6% 

 • Papilly bildades redan 2012 under namnet ”Stresscompany” av serieentreprenören Ulf Söderberg, och valde att gå på börsen redan 2014.
 • E-hälsa står högt i kurs bland investerare utomlands och EQT har investerat i ”Min Doktor” (MSEK200) medan KRY värdeas runt MSEK 126 under 2016 .
 • Bolaget har tagit ett helhetsgrepp i kampen mot stress och psykisk ohälsa, baserat på vetenskapliga metoder från Karolinska Institutets forskare och avancerade digitala lösningar kan vi hjälpa människor, organisationer och samhälle att fungera bättre. Stressprogrammet kommer att följas av program som riktar in sig på andra vanliga besvär såsom sömn-svårigheter, nedstämdhet, missbruk och ångest.
 • Under våren 2016 fick Papilly sin första kommersiella order, och står inför en intressant höst.
 • Papilly genomförde en riktad emission (MSEK 2,4) och en konvertibelemission (MSEK 12,2) som Onoterat AB och Capensor AB medverkade som garanter. Bolaget har under 2017 genomfört ytterligare en nyemisson om MSEK 9.

Företagsfakta:

Verkställande direktör: Monica Wärneman (2018 augusti)

Antal aktier: 167 757 888 st

Marknadsplats: First North

Marknadsvärde: MSEK 29*

Certified Advisor: Eminova

Huvudägare:

Antal ägare: >1300 st

Revisor: Svante Forsberg, Deloitte

Hemsida: http://papilly.com/

papillylogo

——————————————————————-