Nyheter

Onoterat AB (publ) ökar sin andel i Sozap AB

Apr 25

Onoterat AB (publ) har ökat sin ägarandel från 2,73% till

Onoterat AB (publ) tecknar avtal med Fintech bolag

Apr 23

Onoterat AB (publ) har tecknat ett nytt uppdragsavtal med ett

Onoterat AB (publ) medverkat i nyemission i Jascha

Mar 28

Onoterat AB (publ) har tecknat sin pro-rata andel (5%) i

Nyemissionen registrerad hos Bolagsverket

Mar 20

Bolagsverket har registrerat Onoterat AB (publ) nyemission utan företräde för

Nyemission i Onoterat AB (pub) utan företräde för befintliga aktieägare

Mar 13

Med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma i Onoterat AB

Onoterat ny delägare i House of Dagmar och Nowo!

Mar 13

Onoterat AB (publ) har förvärvat en minoritets post aktier i