Nyheter

LOI med Installationsbolag för energieffektiva lösningar med IoT produkter

Nov 25

Onoterat AB har tecknat ett LOI med ett expansivt installationsbolag

Nu är vi ett publikt bolag.

okt 06

Den 29 september 2016 blev Onoterat AB ett publikt bolag

Nytt projekt inom retail

okt 06

Onoterat AB tecknat rådgivningsavtal med retailbolag med verksamhet inom emerging

Retailuppdrag för Onoterat AB

apr 08

Onoterat AB arbetar med ett unikt svenskt varumärkesbolag avseende en

Nyhet

feb 23

Onoterat AB ingår i garantikonsortium med Capensor AB konvertibelemission i

God jul & Gott nytt år!

Dec 18
Onoterat AB önskar våra kunder och investerare en god jul