Nyheter

Ny uppdragstagare

Nov 30

Vår uppdragsgivare har skapat en unik och intressant investerings-portfölj med

Avtal med spelutvecklingsbolag

Nov 09

Onoterat AB har skrivit avtal med ett spelutvecklings bolag som

Nytt uppdrag med Finansbolag

sep 28
Onoterat AB har tecknat ett uppdragsavtal avseende både kapitalisering och

Nytt uppdrag från Forskningsbolag

sep 24

Onoterat AB har tecknat ett konsultuppdrag avseende affärsstöd för framtida kapitalanskaffning

Avtal med forskningsbolag

jun 11

Onoterat AB har anlitats som rådgivare för ett forskningsbolag inom förnyelsebart