Om Onoterat AB (publ)

 

Introduktion

Marknadssegmentet onoterade företag omfattar en mycket stor mängd företag i olika faser av sin utveckling. En översiktlig beräkning visar att det finns ca 65 000 onoterade aktiebolag som bedriver verksamhet i Sverige varav 15 000 har mer än 20 anställda. Som jämförelse kan nämnas att det finns knappt 1 000 företag som är marknadsnoterade och listade på någon av de etablerade handelsplatserna för aktier.  Oavsett vilken exit strategi ett företag har så krävs att man är väl förberedd och är känd på kapitalmarknaden för att lyckas med den tänkta transaktionen, emissionen eller börsnoteringen. Alltför många företag hamnar därför i finansiella svårigheter för att man inte har positionerat eller förberett sig tidigare på kapitalmarknaden.

 

Historia

Onoterat AB (publ)  bildades 1999 av bland annat Bo Björkman, Bengt Rydén, tidigare chef för Stockholmsbörsen, och Bertil Edlund, tidigare ordförande för Öhrlings Pricewaterhouse.

Redan från bolagets start var Onoterat AB (publ) verksamhet fokuserat på mindre och medelstora tillväxtföretag och generationsbolag som behöver hjälp med att göra en exit eller finna en finansiering för order, immateriella investeringar eller förvärv. Nuvarande ledning har sedan hösten 2014, re-positionerat bolagets verksamhetsinriktning och affärsidé, att även involvera egna investerings- och finansieringslösningar.

Genom ett unikt kontaktnät i Sverige och internationellt erbjuds entreprenörer stöd i processen att hitta rätt kapital och rätt investerare samtidigt som investerare inom Onoterat AB (publ) nätverk erbjuds möjligheter till intressanta investeringsobjekt och möjligheter till syndikering och delat risktagande vid emissioner och transaktioner. Onoterat AB (publ) agerar även som underleverantör till samarbetande partners i nätverket vid större emissioner eller transaktioner.

 

Mission

Onoterat AB (publ) mission blir att demokratisera den svenska venture industrin, och underlätta för både entreprenörer och mindre investerare att få tillgång till riskkapitalmarknaden.

 

Vision 

Onoterat AB (publ)  har som vision att agera som en opportunistisk aktör, inom finansiell rådgivning samt investering/finansiering, mot svenska tillväxtbolag (venture bolag).

 

Affärsidé

Onoterat AB (publ) affärsidé är att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse