Styrelse

 

Bertil Rydevik (f.1952)

Styrelsens ordförande. Invald i styrelsen september 2014 och ordförande sedan juni 2017. Studier vid Handelshögskolan i Göteborg. Bertil har mer än 25 års erfarenhet inom den finansiella marknaden. Tidigare roller innefattar; Co-Head European Investment Banking för Lehman Brothers, Managing Director inom Credit Suisse mfl och även agerat som senior advisor till Carnegie och Ondra. Bertil har bedrivit egen investeringsverksamhet, vilket lett honom till flera uppdrag även utanför finanssektorn. Bertil är delägare och styrelseledamot av CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ).

Nuvarande uppdrag:

Onoterat AB (publ Styrelseordförande 2017–06-
Onoterat AB (publ Styrelseledamot 2014–09-
CHR Bygga Bostäder AB (publ) Styrelseledamot 2013-

 

Micael Wikberg (f.1960)

Micael är styrelseledamot Onoterat AB (pub) sedan hösten 2015, och även varit ordförande mellan 2015–2017. Han är utbildad Civilekonom DHS. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a. Electrolux AB, finansanalytiker Föreningsbanken Fondkommission, vice VD Föreningsbanken AB och ansvarig för fondrörelsen, styrelseordförande för Föreningsbanken Fond & Kapitalförvaltning AB, ledamot av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse, senast verkställande direktör för Matteus AB (publ) och Matteus Fondkommission AB. Styrelseledamot i ett antal externa bolag. Grundade G & W året 1997.

Nuvarande uppdrag

Onoterat AB (publ) Styrelseledamot 2015–10 –
Onoterat AB (publ) Ordförande, styrelseledamot 2015-10-2017-06
ATH Invest AB Styrelseledamot 2000-
Gunther&Wikberg Holding AB VD, Styrelseledamot 1997-
Gunther &Wikberg Kapital AB VD, Styrelseledamot 1997 –

 

Didrik Hamilton (f.1956)

Styrelseledamot sedan årsstämman 2017 och bolagets största enskilda ägare, Didrik är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från franska INSEAD. Didrik har 20 års erfarenhet inom riskkapitalinvesteringar och är en aktiv affärsängel. Dessförinnan anställningar inom redovisning och finansiering.

Nuvarande uppdrag

Onoterat Kapital AB Suppleant 2018–06-
Onoterat Listan AB Suppleant 2018–06-
Onoterat Tjänster AB Suppleant 2018–06-
Onoterat AB (pub) Styrelseledamot 2017-
Free2Move Holding AB (publ Styrelseledamot 2017-
Free2Move AB Styrelseledamot 2017-
Åda Backar – Fastighets AB Tessin Styrelseledamot 2011-
Hanvad Invest AB Styrelseordförande och ledamot 2010 –
Hedenbergs Kapitalförvaltning AB Styrelseordförande och ledamot 2010-
Smoke on Guard AB Styrelseordförande och ledamot 2010-
Biteam AB Styrelseledemot 2004-
Webray AB Styrelseledamot 2001-
Soffloch Advice AB Styrelseledamot 1996

 

Lars-Erik Bratt (f.1969)

VD och styreseledamot i Onoterat AB (publ) sedan september 2014. Lars-Erik är utbildad civilekonom med inrikting revision från Örebro Universitet. Lars-Erik har en mångårig erfarenhet från både den svenska och internationella finansmarknaden och har varit verksam inom bland annat Aros Securities, Handelsbanken, Glitnir / Fischer Partner FK, samt varit med som partner till dagens Jarl Securities AB. Han har även arbetat för Skatteverket, som specialist inom finansmarknad, och varit styrelseledamot för värdepappersbolaget Adecla AB under uppstarten 2014–2016.

Nuvarande uppdrag

Sozap AB Styrelseledamot 2018–06-
Onoterat AB (publ) VD, Styrelseledamot 2014–09-
Onoterat Kapital AB Styrelseledamot 2014–09-
Onoterat Listan AB Styrelseledamot 2014–09–
Onoterat Tjänster AB Styrelseledamot 2014–09-

 

 

Sverker Littorin (f.1955)

Nyvald styrelseledamot den 5 april 2019. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade och olistade bolag. Styrelseordförande i Papilly AB (publ), Dividend Sweden AB, Nexear Group AB, Qbank Holding, Effekt Svenska, Yritus Oy och Momentor. Styrelseledamot Nitro Games Oy, Evondos Oy. Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta, vVD Pharmadule, styrelseordförande i bolagen; MedCap, Olivia, Samtrans, Medlearn samt styrelseledamot i Sectra och PartnerTech. Etiopisk honorärskonsul. Ägande över 5 % i följande bolag; Momentor (50 %). Ledamot och ordförande i Dividend Swedens styrelse sedan 2015, som är största ägare i Onoterat AB (publ) sedan december 2018.

Nuvarande uppdrag

Dividend Sweden AB Ordförande, ledamot 2015-
Global Fastighetsservice AB Ordförande, ledamot
Effekt Svenska AB Ordförande, ledamot
Nexar Group AB Ordförande, ledamot
Papilly AB (publ) Ordförande, ledamot
TKS Total Klottersanering i Sverige AB Ordförande, ledamot
Morimentor AB VD
Raybased AB (publl) Styrelseledamot
Nitro Games Oy Styrelseledamot
Strategy Pharma Global AB Styrelseledamot

 

Adam Lewis (f. 1963)

Nyvald styrelseledamot 5 april 2019. Adam har en fattande bakgrund som teknikchef och Business Manager flera Fortune 500-företag, inklusive IBM, Gartner Group och Marsh, och som serieentreprenör är agerar han som, Startup mentor och Angel Investor.Adam har en global arbetslivserfarenhet, och varit verksam i Kina, Dubai, London och New York. Adam talar fyra språk och kommer vara till en tillgång med sitt nätverk för Onoterats verksamhet. Adam har  investerat i Onoterat senaste nyemission.

 

Stefan Kraft (f. 1964) – Suppleant

Nvvald suppleant till den 5 april 2019. Advokat Stefan Kraft har varit verksam som jurist sedan 1993 och vid Advokatfirman Ålhed AB under åren 2000 – 2008. Bedriver idag egen verksamhet under Advokat Stefan Kraft AB. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2005. Biträder regelbundet klienter vid fastighetsöverlåtelser, tvister och domstolsprocesser. Stefan Kraft, som innehar sjö- och maskinbefälsexamen, har även ett stort antal ärenden med anknytning till sjörätt och båtjuridik, och agerar som likvidator. Stefan har varit styrelseledamot i Onoterat AB (publ) under 2015-2016, och företrätt Onoterat AB (publ) i juridiska ärenden.

Nuvarande uppdrag

Advokat Stefan Kraft AB Styrelseledamot
Onoterat AB (publ) Suppleant