Vårt team

bratt2
 

 

 

 

 

Lars-Erik Bratt (1969), Verkställande Direktör och Styrelseledamot

VD sedan hösten 2014 och styrelseledamot. Flerårig erfarenhet från finansbranschen från bland annat Aros Securities, Handelsbanken och Fischer Partner FK / Glitnir, samt Skatteverket. Lars-Erik var en av grundarna och partner till Jarl Securities AB (Fd Birger Jarl Fondkommission AB).

Kontakt information – Lars-Erik Bratt:

E-mail. Info@onoterat.se

Mobil: +46 701 442 441

 

henriksporje  

 

 

Henrik Sporje (1967), Investment Manager 

Projektanställd anställd med huvudansvar att utveckla investeringsprocessen hos Onoterat AB (publ) sedan augusti 2016. Henrik har varit knuten till Onoterat som konsult sedan 2014. Henrik har flerårig internationell erfarenhet som både analytiker och förvaltare från bland annat Öhman, SEB, SHB, Kaupthing Singer&Frielander och IFP. Henrik bedriver i egen regi ett kapitalförvaltningsbolag i Lausanne via bolaget Drayton Advisors SA sedan 2014.

Kontakt information – Henrik Sporje:

Mobil: + 41 78 781 89 72

 

 

Advisory Board –  Affärsutveckling 

Adam Lewis (1963) har en en omfattande bakgrund som teknikchef och Business Manager i flera Fortune 500-företag, inklusive IBM, Gartner Group och Marsh, och som serieentreprenör är agerar han som, Startup mentor och Angel Investor. Adam har en global arbetslivserfarenhet, och varit verksam i Kina, Dubai, London och New York. Adam talar fyra språk och kommer vara till en tillgång med sitt nätverk för Onoterats verksamhet. Adam har via bolag investerat i Onoterat senaste nyemission.

Kontakt information – Adam Lewis: 

Mobil +46 70 843 18 08

E-mail: adam.lewis@onoterat.se,

Joakim Dahl (1970) från Göteborg är senior rådgivare och styrelseledamot, i ett flertal bolag i olika branscher bla i noterade bolagen Three Gate AB och Aha World AB. Joakim har lång erfarenhet från management, strategisk kommunikation och affärsutveckling Han arbetar idag med investeringar samt som rådgivare till Intelligento AB (Provobis).

 

Joakim kommer att vara Onoterats AB kontaktperson i Göteborg från och med februari 2019.

Kontakt information – Joakim Dahl

Mobil +46 707 347 115

E-mail: joakim.dahl@onoterat.se

 

blank-profile-picture-973460_960_720 CFO (TBC)