Vårt team

bratt2
Lars-Erik Bratt (1969), Verkställande Direktör och Styrelseledamot

VD sedan hösten 2014 och styrelseledamot. Flerårig erfarenhet från finansbranschen från bland annat Aros Securities, Handelsbanken och Fischer Partner FK / Glitnir, samt Skatteverket. Lars-Erik var en av grundarna och partner till Jarl Securities AB (Fd Birger Jarl Fondkommission AB).

henriksporje
Henrik Sporje (1967), Investment Manager & Affärsutvecklare

Projektanställd anställd med huvudansvar att utveckla investeringsprocessen hos Onoterat AB (publ) sedan augusti 2016. Henrik har varit knuten till Onoterat som konsult sedan 2014. Henrik har flerårig internationell erfarenhet som både analytiker och förvaltare från bland annat Öhman, SEB, SHB, Kaupthing Singer&Frielander och IFP. Henrik bedriver i egen regi ett kapitalförvaltningsbolag i Lausanne via bolaget Drayton Advisors SA sedan 2014.

 

 

blank-profile-picture-973460_960_720 CFO (TBC)