Onoterat AB har anlitats som rådgivare för ett forskningsbolag inom förnyelsebart bränsle (etanol).