Onoterat AB har tecknat ett uppdragsavtal avseende både kapitalisering och re-finansiering av Finansbolag. Projektet väntas vara avslutat innan årsskiftet. Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB

Onoterat AB har tecknat ett konsultuppdrag avseende affärsstöd för framtida kapitalanskaffning för ett forskningsbolag materialhantering  (composite produkter) i Stockholm. Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB